Windykacja należności

Świadczymy usługi windykacyjne.
Kancelaria adwokacka Pszczyna

Świadczymy profesjonalne i skuteczne usługi windykacyjne. Nasze doświadczenie w prowadzeniu sądowych spraw windykacyjnych i postępowaniu egzekucyjnym ma dostarczać naszym Klientom narzędzi do skutecznego wyegzekwowania należności oraz podpowiadać, jak właściwie postępować ze swoimi dłużnikami.

Oferta w zakresie windykacji należności jest skierowana zarówno do tych Klientów, którzy mają już za sobą pierwszy etap na długiej drodze do zaspokojenia roszczeń i uzyskali tytuł wykonawczy, ale przede wszystkim do tych, dla których postępowanie o odzyskanie przysługujących im należności dopiero się rozpoczyna.

Procedura postępowania windykacyjnego wygląda tak, że w dniu zlecenia nam sprawy wystosowujemy do dłużnika ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty należności. Jeśli należność nie zostanie uregulowana we wskazanym terminie, składamy w sądzie pozew o zapłatę. Po uzyskaniu tytułu wykonawczego kierujemy sprawę do stale z nami współpracującej Kancelarii Komornika Sądowego i reprezentujemy Klienta w postępowaniu egzekucyjnym.

Podkreślenia wymaga, że większość firm windykacyjnych najczęściej i tak korzysta z usług profesjonalnych prawników (adwokatów, bądź radców prawnych), gdyż skuteczna windykacja odbywa się po przeprowadzeniu postępowania sądowego i uzyskaniu sądowego nakazu zapłaty, bądź wyroku zasądzającego roszczenie, a następnie wszczęciu postępowania egzekucyjnego. Korzystanie z naszych usług umożliwi Państwu skrócenie procesu windykacji i obniżenie kosztów, albowiem do ceny prowizji firm windykacyjnych należy zazwyczaj doliczyć dodatkowo koszty działania adwokatów lub radców prawnych.

Klientom, którzy zawierają umowy, mogące w przyszłości kreować należności, doradzimy, w jaki sposób należy się zabezpieczyć na wypadek niewypłacalności kontrahenta.