Podmioty Gospodarcze

Usługi dla podmiotów gospodarczych
Kancelaria adwokacka Pszczyna

Kancelaria oferuje obsługę prawną podmiotów gospodarczych. Usługi w tym zakresie są zróżnicowane w zależności od charakteru przedsiębiorstwa i polegają, m.in. na pełnej obsłudze dokumentacji związanej z rejestrami lub ewidencjami, stałym opiniowaniu umów, czy reprezentowaniu przedsiębiorstwa w postępowaniach sądowych.

Świadczymy pomoc prawną obejmującą prowadzenie konkretnej, zleconej sprawy, jak i podejmujemy się też stałej obsługi prawnej naszych Klientów. Zapewniamy terminowe prowadzenie zleconych spraw oraz stały nadzór prawny nad działalnością przedsiębiorstwa.

Bieżąca obsługa prawna obejmuje, m.in.:

Kancelaria adwokacka Pszczyna

 • przygotowywanie, analizę i opiniowanie umów handlowych,
 • sporządzanie opinii prawnych w ramach bieżącej działalności przedsiębiorcy,
 • prowadzenie negocjacji z kontrahentami,
 • udzielanie pomocy prawnej przy zawieraniu umów oraz realizacji kontraktów,
 • reprezentację w sporach zarówno na etapie postępowania przedsądowego, jak i sądowego,
 • bieżące konsultacje problematycznych zagadnień,
 • doradztwo z zakresu prawa pracy, sporządzanie kontraktów menedżerskich, umów o zakazie konkurencji, opracowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania i innych aktów wewnątrzzakładowych pracodawcy,

 • reprezentację Klientów w sporach z dłużnikami,
 • zakładanie i rejestrację spółek prawa handlowego w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
 • przygotowywanie uchwał zgromadzeń wspólników/walnych zgromadzeń,
 • obsługę zgromadzeń wspólników/walnych zgromadzeń,
 • prowadzenie postępowań dotyczących uchylenia oraz stwierdzenia nieważności uchwał,
 • wprowadzanie zmian w umowach spółek prawa handlowego oraz zgłoszenia w tym zakresie do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
 • łączenie, podział, przekształcenia i likwidację spółek prawa handlowego.