Rozwody

Sprawy rozwodowe
Kancelaria adwokacka Pszczyna

Prowadzimy sprawy rozwodowe w pełnym wymiarze. Bogate doświadczenie w tym zakresie pozwala nam, na zaproponowanie optymalnego rozwiązania zarówno dla reprezentowanej przez nas strony, jak i jej dzieci, a ponadto na sprawne i efektywne działanie.

W praktyce rozwód może być różny – Sąd może bowiem orzekać o winie małżonków, może także być on przeprowadzony bez orzekania o winie. Pomagamy naszym Klientom ocenić materiał dowodowy, którym dysponują, a który mógłby przekonać Sąd do zajętego przez nich stanowiska. Dokładne wyjaśnienie i przedstawienie pojęcia winy, pozwoli podjąć naszym Klientom najbardziej optymalne decyzje i rozwiązania w atmosferze pełnego zrozumienia, absolutnej dyskrecji oraz przy uwzględnieniu wyjątkowych okoliczności i emocji, jakie są związane z prowadzeniem tego rodzaju postępowań.

W zakresie usług dotyczących spraw rozwodowych znajdują się wszystkie czynności, które zmierzają do stwierdzenia winy rozpadu pożycia małżeńskiego, przyznania określonego wymiaru władzy rodzicielskiej nad dzieckiem, uregulowania kwestii dotyczących osobistych kontaktów z dzieckiem, a także określenia obowiązku alimentacyjnego.

Kancelaria prowadzi również sprawy o separacje.