Osoby fizyczne

Zapoznaj się z cennikiem dla osób fizycznych
Kancelaria adwokacka Pszczyna

W zakresie wynagradzania adwokatów podstawą regulacji jest umowa zawarta z Klientem zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. ustawą z dnia 26.05.1982 r. – Prawo o adwokaturze i rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22.10.2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U. 2015.1800).

 

Wysokość należnego wynagrodzenia ustalana jest zawsze przed przyjęciem zlecenia w trakcie indywidualnego spotkania z Klientem. Uzależniona jest ona od rodzaju zleconej sprawy, jej stopnia zawiłości i złożoności, terminu realizacji usługi, wartości przedmiotu sporu/zaskarżenia oraz niezbędnego nakładu pracy, jaki potrzebny jest do rozwiązania danego problemu.